Konsept

Bir AdWords reklamının her gösterilişinde reklam, reklam açık artırması dediğimiz bir sürece tabi tutulur. Bu süreçte, hangi reklamın hangi sırayla gösterileceği belirlenir. Bu, en yüksek teklif verenin her zaman kazandığı bir sanat açık artırmasına pek benzeme. AdWords, bunun yerine biraz daha ilginç bir şey yapar:

1. Arama
Karnı acıkan Yaşar, "pizza servisi" için arama yapar.

2. Reklamlar filtrelenir
AdWords sistemi, anahtar kelimeleri "pizza servisi" ifadesiyle yeterince yakından eşleşen tüm reklamları bulur.

3. Reklamların sayısı daha da azaltılır
Sistem, eşleşen bu reklamlardan uygun olmayanları (ör. farklı bir ülkeyi hedefleyen veya onaylanmamış reklamları) gözardı eder.
 
7.jpg
4. Reklamlar sıralanır
Geriye kalan reklamlar, Reklam Sıralaması adlı bir formüle göre sayfada sıralanmış şekilde gösterilir. Reklam Sıralaması; teklif tutarı ile reklamlarınızın ve açılış sayfanızın kalitesinin yanı sıra uzantılar ve diğer reklam biçimlerinin beklenen etkisini hesaba katan bir formüldür. Reklamların gösterilmesi için minimum bir Reklam Sıralaması gerektiğini unutmayın. Bu nedenle, hiçbir reklam gösterilmeyebilir.

 
5. Reklamlar yayınlanır !
Yaşar, aramasıyla alakalı reklamlar görür ve hayalini kurduğu pizzayı sipariş eder.

6. Süreç tekrarlanır
Bir kullanıcı ne zaman canı pizza isteyip arama yaparsa, açık artırma süreci en başından başlar ve o anki rekabete bağlı olarak, her seferinde potansiyel olarak farklı sonuçlar doğurur.
 
Neden Önemlidir ?
Unutulmaması gereken en önemli şey, açık artırma süreci, reklamınızın konumunu belirlemek için reklamınızın Reklam Sıralamasını kullanır. Böylece, bir rakibiniz sizden daha yüksek teklif verse bile, yüksek kaliteli reklamlar ve açılış sayfalarına sahipseniz, daha düşük fiyatla daha yüksek bir konum kazanabilirsiniz.

Ayrıca, açık artırma sürecinin Google'da yapılan her arama için tekrarlandığını ve o anki rekabete ve kullandığınız reklama bağlı olarak, her seferinde potansiyel olarak farklı sonuçlar doğuracağını unutmayın.